OUD Praktijkregels

Naast de Algemene Voorwaarden gelden in onze praktijk de volgende regels.

Persoonlijke gegevens

 • Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoon, e-mail etc., dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Dit, om mogelijke complicaties te voorkomen. Bij online inschrijven via deze website zit de vragenlijst reeds inbegrepen.
 • Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.
 • Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje te overhandigen tijdens de eerste afspraak. Dit geldt alleen voor diabetici.
 • Uw medische dossier is tegenwoordig gekoppeld aan uw BSN-nummer. Daarom is een inschrijving alleen mogelijk met een geldig BSN-nummer. Dit geldt alleen voor diabetici.

Ambulant (aan huis)

Het is beter om behandelingen in een van onze pedicure praktijken uit te voeren. Dit in verband met o.a. hygiëne,  meer faciliteiten en behandelmogelijkheden en comfort voor u (een speciaal behandelstoel).

Bij ons is het in bijzondere gevallen mogelijk om pedicure behandelingen aan huis te doen. Hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht voor de extra tijd en reiskosten die dit met zich meebrengt. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een ambulante behandeling?

 • U bent lichamelijk niet in staat om uw woning te verlaten én
 • er is niemand die u voor een behandeling aan de praktijk langs kan brengen.

Eerste afspraak

Zodra u zich heeft ingeschreven zullen wij contact met u opnemen voor een eerste afspraak. Om hoge kwaliteit te kunnen bieden is het voor ons noodzakelijk om eerst een goed beeld te krijgen van uw klacht en uw eigen wensen.

Tijdens de eerste afspraak:

 • Maakt u kennis met uw behandelaar
 • Worden uw wensen en behoeften in kaart gebracht
 • Wordt uw behandelplan met u besproken
 • Wordt de eerste behandeling uitgevoerd

Let op: aan een intake afspraak zijn, net zoals bij ieder andere behandeling, kosten verbonden.

Afspraak verzetten of annuleren

Het verzetten of annuleren van een afspraak moet tijdig gedaan worden. Bij een niet nagekomen afspraak zal de voor u gereserveerde behandeltijd in rekening worden gebracht. Afspraken kunnen uiterlijk 48 uur van te voren kosteloos worden verzet/geannuleerd (zon- en feestdagen niet meegerekend).

Afspraken en behandelingen

Behandelingen doen wij alleen op afspraak. De afspraken worden altijd met u of degene die verantwoordelijk is gemaakt.

Overige zaken 

 • Wijzigingen in adres-, verzekering-, telefoon- en medische gegevens gelieve (tijdig) aan de balie of per telefoon doorgeven. Wanneer er veranderingen zijn in uw gezondheidssituatie en/of medicatie, vergeet dit dan niet aan ons door te geven.
 • In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan.